Historik

Vedic Art är en konstnärsutbildning, som är skapad och strukturerad av konstnären Curt Källman, 1988. Efter ett antal år insåg Curt Källman att Vedic Art passar alla som önskar utveckla sig och få in en ny dimension i livet.

Curt Källman var en traditionellt utbildad konstnär vid Gerlesborgsskolan och Konstakademien i Stockholm.
Han skriver om Vedic Art att ”övningarna i den här kursen är gemensamma för alla elever. Resultaten blir dock individuella. Tyvärr är förhållandet oftast det motsatta på de vanligaste konstskolorna! Var och en övar där planlöst på sitt eget, men efter en tid målar alla likadant.”

Tyvärr lämnade Curt Källman detta livet i dec. 2010. Fram till 2009 var han en flitig föreläsare och lärare i Vedic Art både i Sverige och i utlandet. Vedic Art är ingen organisation, stiftelse eller förening, är inte knuten till någon religion eller politisk inriktning utan är helt fristående.

Välkommen på kurs och utforska konsten och livet!

”Ytan ges liv från det som ligger under ytan. Längst ner i oceanens djup är det stilla även om det stormar på ytan – Det är samma vatten.”